پذیرش مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی
1397/02/11

امکان ارسال مقالات به زبان فارسی و انگلیسی

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می‌رساند، کلیه مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی مورد پذیرش کنفرانس می‌باشد. لازم به یادآوری است ارسال چکیده انگلیسی مقالات الزلمی می باشد. دبیرخانه کنفرانس ضمن دریافت مقالات علمی پژوهشی و تحلیلی، مقالات مروری را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نویسندگانی که پس از پذیرش مقاله قصد انتشار آن را در ژورنال‌های بین المللی را دارند ترجیحا" برای سهولت و تسهیل در چاپ مقاله ایشان، مقاله خود را از ابتدا به زبان انگلیسی ارسال نمایند.