عضویت در کمیته علمی

عضویت و همکاری در کمیته علمی کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس با افتخار از کلیه اساتید محترم که مایل به همکاری در کمیته علمی و داوری کنفرانس می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد، از اساتید محترم که مایل به همکاری می‌باشند تقاضا می‌شود از طریق این آدرس ثبت نام نموده و همچنین رزومه خود را به ایمیل دبیرخانه (info@berlinconf.com) ارسال فرمایند.