تعرفه‌های ثبت‌نام

 

پژوهشگران عزیز توجه فرمایند ثبت‌نام و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می باشد، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه انتشار اولین مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس می‌باشد.

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

از ۱۶ شهریور تا آخرین مهلت پرداخت

از ۲۶ فروردین الی ۱۵ شهریور

تاریخ پرداخت هزینه ثبت‌نام 

۱۸۰.۰۰۰ تومان

۱۵۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

۱۳۰.۰۰۰ تومان

 

هزینه ثبت مقالات دوم و سوم و ...

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۳۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

از ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

 

Euro 1800

Euro 1600

ویژه دانشجویان

Euro 2000

Euro 1800

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2400

Euro 2100

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2300 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، کارگاه های تخصصی کنفرانس و پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.